Legal Direct

Disclaimer

De website https://legaldirect.be/ is eigendom van LegalDirect BV (hierna genoemd: “LegalDirect”), met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Martelarenlaan 32, ingeschreven in de KBO en het BTW register onder het nummer BE0598.711.120 en wiens advocaten zijn ingeschreven aan de Balie te Leuven, e-mail info@legaldirect.be, URL https://www.legaldirect.be.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://legaldirect.be/, met inbegrip van de (voor-)ontwerpen, concepten, merken, logo’s, illustraties, afbeeldingen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LegalDirect of rechthoudende derden. 

Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken zonder toestemming van LegalDirect.
In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 500,00 EUR per vastgestelde inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van LegalDirect om de volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden. 
 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LegalDirect levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LegalDirect de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LegalDirect kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site of LegalDirect contacteren via info@legaldirect.be.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

LegalDirect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

LegalDirect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

LegalDirect kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 

Privacybeleid

LegalDirect hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

LegalDirect kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.legaldirect.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor LegalDirect mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform onze Privacyverklaring.
 

Cookiebeleid

Door het gebruik van de website van LegalDirect, kunnen cookies op de harde schijf van het toestel van de gebruiker geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@legaldirect.be of via de website www.legaldirect.be.

LegalDirect

Martelarenlaan 32
3010 Leuven
België

Werkhuizenstraat 19
1080 Brussel
België

  • © Copyright 2024 by LegalDirect. All Rights reserved