Legal Direct

Ondernemingsrecht

Zorgvuldige contracten met commercieel karakter

 

Ondernemingsrecht (of handelsrecht) omvat de rechtsregels die betrekking hebben op het ondernemen en de handel van een onderneming. Samen met het contracten- en verbintenissenrecht legt het de basis voor nauwkeurige contracten die je als ondernemer nodig hebt in het rechtsverkeer met je klanten, leveranciers en partners, van een samenwerkingsovereenkomst, distributieovereenkomst of franchiseovereenkomst, tot en met een SLA (service level agreement). 

Algemeen contractenrecht

Neem je LegalDirect in de arm, dan werk je met een advocaat ondernemingsrecht die, indien gewenst, van onderhandeling tot en met redactie alles nauwgezet volgt. We verliezen geen detail uit het oog en zien erop toe dat de overeenkomst je niet afremt om volop de commerciële kaart te trekken. Daarbij specialiseren we ons niet alleen in het algemeen contractenrecht, maar bouwden we doorheen de jaren ook expertise op in specifieke sectoren. Van energie, over transport, tot tech: onze advocaten staan ondernemingen graag bij met het uitrollen van innovatieve projecten.
 

Gespecialiseerd in IP-recht en IT-recht

In het contractenrecht hebben we ons bij LegalDirect nog eens extra toe gericht op IP-recht en IT-recht, waarbij er nadrukkelijk gekeken wordt naar de contractuele aansprakelijkheid, mogelijkheid voor escrow, software specificaties etc.

  • IP-recht gaat over het beschermen van je intellectuele eigendomsrechten (intellectual property). Als technologische start-up of spin-off heeft je onderneming baat bij duidelijke overeenkomsten met zakenpartners en medewerkers. Schakel ons in als je advocaat intellectueel eigendomsrecht om de unieke en waardevolle kennis die ontwikkeld werd te beschermen.
  • IT-recht speelt o.m. op het vlak van softwareovereenkomsten. Ontwikkel je software of geef je andere partijen het recht om op basis van die software eigen ontwikkelingen te schrijven of er mee te werken? Benut onze ervaring om (o.m. het gebruik van) de software juridisch te beschermen, ook als het gaat over privacyrecht.

 

Inbreuken voorkomen en behandelen

Door contracten en overeenkomsten met grote nauwkeurigheid op te stellen hebben we al verschillende discussies kunnen voorkomen. Toch kan het gebeuren dat een onderneming zich door een zakenpartner niet correct behandeld voelt. Indien er dan inderdaad sprake is van een inbreuk op contractuele afspraken, en een minnelijke regeling blijkt niet mogelijk, voeren we de nodige procedures voor de bevoegde rechtbanken.

Veelgestelde vragen

Natuurlijk moeten contracten goed geschreven zijn, opdat er minder ruimte voor interpretatie is die tot discussie kan leiden. Daarbij hebben we echter oog voor het commerciële aspect van het desbetreffende contract. Daarom werken we proactief en zitten we graag mee aan tafel bij de onderhandelingen over de overeenkomst. Dat stelt ons in staat een contract te schrijvenwaar de belangen van alle partijen in evenwicht zijn.

We willen graag nauw betrokken blijven bij onze cliënten en steken dan ook geregeld ons licht op. Wat is er nieuw? Hoe draaien de zaken? Waar moet eens naar gekeken worden? En andersom werkt dat ook: cliënten nemen vaak spontaan contact met ons op. Als er dan aan een contract iets moet gebeuren, zijn ze er zeker van dat we dat in orde brengen.

Bij LegalDirect zijn we niet op ons mondje gevallen, zeker als het om talen gaat. We zijn viertalig Nederlands-Frans-Engels-Duits. Dat is handig als je ons meeneemt naar de onderhandelingstafel. We vinden wel een gemeenschappelijke taal waarin alle partijen zich goed kunnen uitdrukken.

Als we je overeenkomsten, contracten, statuten of dergelijke meer hebben opgesteld, dan hebben we die altijd bij de hand. Heb je bijvoorbeeld een versie of een aanpassing nodig van de teksten voor een nieuwe vestiging?We hebben een stevige kennis van de materie en sturen je het document dat jij nodig hebt.

Law. To the point.

 

Onze andere diensten

LegalDirect

Martelarenlaan 32
3010 Leuven
België

Werkhuizenstraat 19
1080 Brussel
België

  • © Copyright 2024 by LegalDirect. All Rights reserved