Legal Direct

Vennootschapsrecht

Een raamwerk voor de groei en bloei van je organisatie

 

Elke professionele onderneming bouwt op een stevige structuur. Die bestaat uit regels en voorschriften voor de oprichting, groei en bloei van ondernemingen. We denken daarin graag mee en maken u wegwijs in de wetgeving die sinds 2019 van kracht is, want die biedt soms onverwachte mogelijkheden. Stap daarom buiten de gebaande paden van standaardteksten. Als advocaten vennootschapsrecht stellen we een doelgerichte aanpak voor.

Vennootschapsrecht ter bescherming

Zowel je aandeelhouders als derden die met je onderneming zaken doen moeten beschermd worden met degelijke statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Zodat iedereen in overeenstemming met de wettelijke plichten handelt, tot en met de bestuurders van je onderneming.
 

Enthousiast over de wetgeving vennootschapsrecht

De wetgeving vennootschapsrecht geeft de mogelijkheid om creatief en correct op te stellen wat nodig is: statuten, management- en aandeelhoudersovereenkomsten,  fusies, splitsingen, overnames en participaties, …
 

Ook voor vennootschappen in moeilijke tijden

We staan je eveneens bij in conflictsituaties en geschillenregeling tussen vennoten of aandeelhouders, aansprakelijkheid van bestuurders en oprichters, tot en met vereffening, liquidatie van de vennootschap en faillissementsrecht.
 

Één advocatenkantoor, vier talen

Vennootschapsrecht heeft ook vaak te maken met internationale activiteiten. Bijvoorbeeld een holding opzetten met subkantoren en dochtervennootschappen in het buitenland, een afdeling van een Nederlandse stichting oprichten in België, een NV hebben in België en een BV in Duitsland. Door al die talen kan dat tot spraakverwarring leiden, zeker als je verschillende advocaten moet inzetten. 

Dit willen we voorkomen bij LegalDirect. Door onze natuurlijke beheersing van het Nederlands, Frans, Duits en Engels, switchen we vlot van de ene taal naar de andere.
 

Veelgestelde vragen

Het is een vraag die we geregeld behandelen voor bedrijven die internationaal actief zijn.We stellen je dan graag een tool voor (via een derde dienstverlener) waarmee de ‘housekeeping’ van statuten en contracten mogelijk wordt: alles blijft dan mooi overzichtelijk.

Dat spreken we vooraf goed af. 

Indien we trouwens als inhouse advocatenkantoor optreden, kennen we alvast je onderneming en hebben we zicht op diens structuur of werken we deze desgevallend ook verder mee uit, waardoor we kunnen anticiperen en alleszins kostenbewust kunnen schakelen.

Law. To the point.

 

Onze andere diensten

LegalDirect

Martelarenlaan 32
3010 Leuven
België

Werkhuizenstraat 19
1080 Brussel
België

  • © Copyright 2024 by LegalDirect. All Rights reserved