Legal Direct

Hot topic inzake IP : het belang van het onderscheid tussen Foreground, Background en Sideground met het oog op een effectieve bescherming van IP

2023/08/17
Deel deze blog:

Mijn zomer bestond tot nu toe grotendeels uit IP-gerelateerde dossiers (you know who you are) en festivals. Neen, daar zit geen verband tussen – of misschien toch wel…

In het kader van één van de dossiers, bleek het van belang om bepaalde IP-concepten goed te omschrijven voor de effectieve bescherming en strategische exploitatie ervan. In een vlaag van creativiteit (advocaten kunnen die ook eens hebben, zoals recent nog door het Hof van Cassatie geoordeeld – zie hier), heb ik getracht de begrippen toe te lichten vanuit mijn prachtige festival-bril.

1. De hoofdact op de mainstage, de foreground

De hoofdact op de mainstage is het focuspunt op het festival en de reden waarvoor jouw klanten naar jouw festival komen. Het is als het ware dé opdracht waarvoor je aangesteld werd door jouw klant. Als onderneming, blink je hier uit met je nieuwe uitvindingen, unieke creaties of baanbrekende ideeën. Het is essentieel om te weten wie de eigenaar is van deze opvallende creaties – en wie ze (enkel) mag gebruiken, en onder welke voorwaarden. Duidelijke contractuele afspraken zijn hier aan de orde en stellen je gerust dat derden niet ongevraagd met jouw creaties aan de haal gaan als ze hiervoor niet hebben betaald of als dit niet de bedoeling van de samenwerking was.

2. De vaste waarden, jouw Background

Naast de nieuwe hoofdact, zijn er ook ‘vaste waarden’ aanwezig, kostbare kennis, knowhow en technologieën die je onderneming jarenlang heeft opgebouwd en dus al bezat voordat je aan de opbouw van het festival begon. Of te wel, de background waarover jouw onderneming beschikt en waardoor je goed bent in wat je doet. Deze background vormt het fundament van de organisatie van je festival en is van onschatbare waarde voor de goede uitvoering ervan. Het is dan ook noodzakelijk om duidelijk af te bakenen over welke kennis het gaat en welke rechten hieromtrent worden toegekend aan jouw klanten (gebruiksrecht, licentie, recht tot aanpassing, …).

3. De onverwachte extra's, de Sideground

Soms kom je op het festival ook nog onverwachte extra’s tegen (voor mij was dat de Core-stage op TML, een feeëriek podium, precies in een bos). Dit zijn de buitengewone vondsten die tijdens het festival opduiken, zoals nieuwe ideeën of ontdekkingen die niet tot de hoofdact behoren. Deze verrassingen zijn echter waardevol en verdienen ook aandacht in de contractuele relatie met je klant, zodat deze onverwachte extra's niet verloren gaan en op termijn tot jouw background kunnen worden geteld, of deel kunnen gaan uitmaken van de foreground die aan jouw klant (al dan niet tegen betaling, onder voorwaarden, …) ter beschikking wordt gesteld. Dit concept wordt de Sideground genoemd.

Samengevat: het is essentieel om de concepten foreground, background en sideground op voorhand goed te definiëren in de samenwerking met jouw klant om zo de gepaste bescherming te kunnen voorzien. Contractuele afspraken zorgen er dan voor dat de waardevolle IP die door jouw onderneming wordt opgebouwd op de juiste manier kan worden geëxploiteerd en dat jouw klant weet waarover hij op het einde van de samenwerking kan beschikken, zonder dat je als onderneming bepaalde elementen niet meer zou kunnen gebruiken of op dezelfde manier zou kunnen inzetten voor een andere klant.

Food for thoughts dus, bij de volgende onderhandeling. Bij vragen weten jullie mij te vinden – op kantoor of op een festivalweide 😉

#iplaw #ondernemen #legaldirect #festivals

 

LegalDirect

Martelarenlaan 32
3010 Leuven
België

Werkhuizenstraat 19
1080 Brussel
België

  • © Copyright 2024 by LegalDirect. All Rights reserved